top of page

"Nuk kam frikë", intervistë me kreun e "Shtëpia e Izraelit", Itsik Moshe, i kërcënuar edhe me vdekje

Itsik Moshe, një izraelit i vendosur për kauzën e vendit të tij, që edhe pse iu ka shpëtuar disa atentateve terroriste ndaj tij, në një intervistë për RTSH gjatë qëndrimit të tij në Tiranë për “Ditën e Kujtesës”, u shpreh i lumtur që mbërriti në një vend si Shqipëria e cila për të, sjell një koncept të ri për të ndërtuar një urë të re mes Izraelit dhe Shqipërisë.

"Nuk kam frikë", intervistë me kreun e "Shtëpia e Izraelit", Itsik Moshe, i kërcënuar edhe me vdekje

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. You can create as many collections as you need.

Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields.

Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields.

bottom of page