דיפלומטיה אחרת ומתודיקת ההסברה הישראלית - הרצאה באוניברסיטה העברית לסטודנטים הלומדים יחסים בינ"


სხვა დიპლომატია და ჰასბარას მეთოდიკა - ლექცია იერუსალიმის ებრაულ უნივერსიტეტში, საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტებს გაეროს პროგრამიდან

ברכותיי על הארגון לאילת אביב, יו"ר מועדון מודל האו"ם באוניברסיטה העברית

Source: https://www.israelihouse.net/post/2018/01/16/%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99


Events