הצגת העמדה הישראלית - מפגש משלחת מהכנסת עם הבריטים במסגרת ההסברה הישראלית והחשיבה על עתיד מזרח התיכו

Events
Recent Posts