About the "Zionism against all odds" book

ציונות נגד הזרם

156 עמ', כריכה קשה, פורמט 15/22, אפריל 2021

"ציונות נגד הזרם" הוא מסמך היסטורי ייחודי ומרתק אשר חושף בפני הקוראים את מגוון הפעולות שבוצעו מאחורי הקלעים של אחד האירועים המכוננים בתולדות מדינת ישראל: העלייה מברית המועצות לשעבר בין השנים 1999-1989, שבאמצעותה הגיעו ארצה כמיליון נפש! "ציונות נגד הזרם" מבוסס על מסמכים דוקומנטריים ועל עדויות ממקור ראשון של אותם אנשים, שחרף ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין הגוש הסובייטי-קומוניסטי לבין ישראל, פעלו בשטח באומץ לב וביצעו בהצלחה את משימותיהם למען העלייה. "ציונות נגד הזרם" מביא את זיכרונותיו של איציק משה, נציגה הראשון של הסוכנות היהודית בברית המועצות, שחדר אל מעבר ל"מסך הברזל" הסובייטי העוין, זאת במטרה להכין את הקרקע לקראת העלייה, וכן ליצור תשתית שמשמשת מאז ועד היום בסיס מרכזי לפעילות הישראלית במדינות הפוסט-סובייטיות. "ציונות נגד הזרם" פרי כתיבתו של העיתונאי גיאורגי ברנשטיין, מתאר את תפקידה של גאורגיה בתחילת העלייה (כשנפתחה בה הנציגות הראשונה של הסוכנות היהודית בברית המועצות כולה) ואת מקומה המרכזי בהתפתחות פעילות ההסברה הישראלית בשנים האחרונות; פעילות בלתי סטנדרטית שחותרת באומץ נגד הזרם ומגיעה להישגים הנובעים מדיפלומטיה תקיפה ומקורית המשולבת באהבה חסרת פשרות למדינת ישראל. כיום מכהן איציק משה כיושב ראש ארגון "בית ישראל", שאותו הגה וייסד בשנת 2013. מטרתו העיקרית של "בית ישראל" היא לקדם באמצעות דיפלומטיה-ציבורית (הסברה ישראלית) את תדמיתה של מדינת ישראל בעולם, ולספק לציבור מידע על אודות המדיניות הישראלית. שלומי חסקי, עורך הספר


Source: https://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=13411&fbclid=IwAR3Sr3ql4Txu1akulyaEsUaxKXJiBsIAXhZv7S2ngdZh2C36MFptD-5etek


Events
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square