Four Holocaust ceremonies by Israeli House

ארבעה טקסים לזכר השואה התקיימו על ידי ''בית ישראל'' בגאורגיה

בהמשך להקמת האנדרטה הראשונה לזכר השואה, ארגון ההסברה "בית ישראל" קיימו ביום השואה הבינ"ל, ארבעה טקסים בגאורגיה.

בטקסים שהתקיימו עפ"י כל ההגבלות של הפנדמיה, השתתפו, אנשי ציבור מגאורגיה וישראל, ביניהם ח"כ דוד ביטן, יו"ר ועדת העלייה והתפוצות, אשר הודה אונליין לאוניברסטאות על קיום לימודי השואה והשתתפותם בטקס השואה. כמו כן, ראש עיריית אוני בעיר בו הקימו את האנדרטה, נציגי וראשי 4 אוניברסיטאות, סטודנטים, ארגוני דת נוצריים ונציגי הקהילה.

האירועים שהתקיימו ב"בית ישראל" ובאוניברסיטאות, זכו לחשיפה תקשורתית רחבה בגאורגיה.

באירוע המרכזי מול ראשי האוניברסיטאות, איציק משה הודיע לתקשורת, "6 מיליון אינו מספר, או סטטיסטיקה וגם לא מציין רק את העבר, אלא מדובר על 6 מיליון צוואות לבניית וקידמת המולדת ישראל, והגנה על יהדות העולם בפני אנטישמיות המתחזקת. איציק משה הוסיף, שמעמדת ההצלחה של המדינה אנחנו מושיטים יד למדינות ידידות לשיתוף פעולה בילטרלי.

יש לציין, שארגון ההסברה "בית ישראל" פתחו עד היום לימודי השואה בארבעה אוניברסיטאות מובילות בגאורגיה ובאחת מהן נרשמו השנה, ללימודי השואה, 48 סטודנטים לא יהודים. בנוסף ללימודי השואה, הארגון מקדם עם קרן שרה, פתיחת חדרי ישראל חדשניים, בו ניתן במהלך שעה אחת בלבד, להבין את הקווים הכלליים של ההיסטוריה היהודית של מדינת ישראל וכן לראות את ההישגים של העם היהודי מתקופת השואה עד לתקומה וההצלחה. חדרי ישראל הפכו למרכז ההסברה הישראלית, והדבר מסייע גם למקומיים, ומציג את ישראל האמיתית עימה יכולים לתכנן פעילויות ושיתופי פעולה.

ארגון "בית ישראל" מתכנן בגאורגיה ובמדינות נוספות, להגביר את פעילותו במהלך השנה, הן על ידי הקמת אנדרטה נוספת בעיר הבירה טביליסי, וכן על ידי שיתופי פעולה עם ההסתדרות הציונית העולמית, עם ארגוני הלובי הישראלי באירופה בו חברים מעל 100 פרלמנטרים מאירופה, ועם ארגון AEPJ הקשור למוסדות מועצת אירופה לקידום המורשת היהודית.

איציק משה שהקים את הפיילוט של ההסברה הישראלית בגאורגיה, ופעיל בה יחד עם חברי כנסת מימין ומשמאל, מאמין, שהישראלים הפעילים מחוץ למדינה, מחויבים לפעול למען קידמת והסברת ישראל, יום-יום, שעה-שעה, כי רק ישראל חזקה מהווה לביטחון כל יהודי ויהודי בישראל וברחבי העולם.Source: https://rotter.net/forum/scoops1/680734.shtml?fbclid=IwAR39FUvQH41srR8Ircd9V6-i8SiaO40148EC9GAdXiKH2mWdJRVjabSadGs

Events
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square