top of page

Israeli press: Prestigious journal "Diplomat" dedicated entire 80-page issue to Hasbara and Georgia

Israeli press: Prestigious journal "Diplomat" dedicated entire 80-page issue to big Aliyah, Hasbara and Georgia, connections between Israel and world jewry


הירחון הגיאורגי יקדיש גליון לסיקור העלייה לישראל

הירחון הגיאורגי "דיפלומט" יקדיש את הגליון הקרוב לעיסוק בסיפור העלייה הגדולה ממדינות רוסיה שלאחר ירידת מסך הברזל ולארגון ההסברה "בית ישראל".

ארגון ההסברה "בית ישראל", שהקים מיזם להסברה ופעיל בגאורגיה ומדינות אירופה, רשם הצלחה כשהירחון הגיאורגי היוקרתי "דיפלומט" החליט לסקר בהרחבה את מתודיקת ההסברה של הארגון.

הירחון, המופץ בגאורגיה ומחוצה לה וכן לסגל הדיפלומטי בשפה האנגלית, יקדיש את כל הגיליון הקרוב, 80 עמודים, על מנת לספר את סיפור העלייה הגדולה מהמדינות הפוסט-סובייטיות ולחשיפת מתודיקת ההסברה הייחודית של "בית ישראל" לטובת ישראל.

איציק משה, יו"ר ארגון "בית ישראל", אמר: "השנה הארגון מתכנן לעשות פרזנטציה רחבה לממצאי המיזם הפעיל 7 שנים בהצלחה, על מנת לשכנע את המוסדות בארץ להעתיקו ל-100 מדינות בעולם, ללא עלות למדינת ישראל".

יש לציין כי "בית ישראל" מקיים שיתוף פעולה עם ארגונים בין לאומיים באירופה וארגונים הפעילים לקידום הלובי הישראלי, ביניהם פרלמנטרים אירופאים ומוסדות הקשורים למועצת אירופה.


Source: https://www.inn.co.il/news/488739

Events
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page