top of page

Preparation for the presentation of a book “Zionism against all odds” in Israeli has started

במדינות חבר העמים של אשדודי איציק משה

הספר יוצא בהוצאת "צמרת" על 30 שנות פועלו הציונית והבינ"ל בתקופה הקשה והמסוכנת ביותר תחת שלטון טוטליטרי; על פעילות סטודנטיאלית עניפה; על סודות החדירה לבריה"מ כנציג הראשון הרשמי מישראל בעידן העלייה הגדולה של

איציק משה מאשדוד


"ציונות נגד הזרם"

"ציונות נגד הזרם" הנו ספר ראשון מסוגו החושף לקורא הישראלי את סודות העלייה הגדולה והפעילויות שבוצעו מאחורי הקלעים של אחד האירועים המכוננים בתולדות מדינת ישראל – העלייה מבריה"מ לשעבר, בין השנים 1989-1999 שבאמצעותה הגיעו ארצה כמיליון נפש.

איציק משה, תושב אשדוד, פתח רשמית את הנציגות הראשונה בבריה"מ, וכן הצליח לחדור ל-6 מדינות ברית המועצות בשיטות מקוריות, שאפיינו את פעילותו והגיע להישגים שנבעו מדיפלומטיה תקיפה ומקורית.


הספר. השקה בשבוע הבא

הספר יוצא בהוצאת "צמרת" על 30 שנות פועלו הציונית והבינ"ל בתקופה הקשה והמסוכנת ביותר תחת שלטון טוטליטרי; על פעילות סטודנטיאלית עניפה; על סודות החדירה לבריה"מ כנציג הראשון הרשמי מישראל בעידן העלייה הגדולה, וגם כיום ממשיך בפעילות נגד הזרם, כיו"ר ארגון ההסברה הישראלית "בית ישראל" ומציג לאחר 7 שנות הרצה, עם קובעי דעת הקהל וחברי כנסת מימין ומשמאל, מיזם ההסברה הישראלית שמטרתו פתיחת 100 נציגויות הסברה בעולם ללא עלות למדינת ישראל, וכן פעילות בינ"ל באירופה עם ארגוני מוסדות אירופה.

הספר, להבדיל מכל ספר זכרונות, מתועד עם מאמרי תקשורת, תמונות, תיעודי הסוכנות היהודית, מסמכים של ראשי המדינות וההישגים.

כנרטיב מרכזי על הספר וחייו מספר איציק משה למערכת: "ליהודים קיימות שתי אפשרויות: או לחיות בארץ ישראל ולבנות אותה בדם ובזיעה, או להיות זמנית מחוץ למדינה, ובכל רגע ורגע לעשות הכל למען קידומה. מבחינתי, אפשרות שלישית אינה קיימת".

איציק משה, לא מפלגתי, לא משוייך פוליטית, לא שחקן עדתי, טוען שהשליחות הייתה מעל כל תפקיד ציבורי או פוליטי הקיים במרחב הציבורי הציוני בישראל ובעולם, וגם כיום לא מחפש שכר, לא ג'וב וגם לא תפקיד פוליטי – יתרה מזאת, מממן את הפעילות הענפה מכיסו ואומר שהסכנה הגדולה בישראל היא הפרטיקולריזם בחברה הישראלית ומתכנן להמשיך לפעול על חשבונו להשגת ישראליזציה מלאה, נגד פרטיקולריזם וכן להעברת "חוקה נגד אנטישמיות" בפרלמנטים בעולם, יחד עם ההסתדרות הציונית העולמית


Source: https://ashdod10.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-30-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%AA%D7%A7%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8/?fbclid=IwAR2stkTUPulswiAdIb0XcPwHpU2RZ5rJ0oV9EFLWD5Om47hdF2heQsagF-g


Events
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page