top of page

Presentation of a book

שרים וח"כים עשו כבוד והצדיעו לעשייתו של איציק משה מאשדוד

מעמד מעל 100 אורחים, סופרים, אנשי ציבור, שרים וח"כים יחד עם ראשי ההסתדרות הציונית. כולם באו לעשות כבוד לאיציק משה זכה להנחת זר פרחים בקברו של הרצל, כאות הערכה על פועלו הציונית במשך 30 שנה ולהוצאת הספר "ציונות נגד הזרם". ובעיקר על ההסברה שהוא עושה בעולם למען ישראל


במעמד כ-100 אורחים, סופרים, אנשי ציבור, שרים וח"כים יחד עם ראשי ההסתדרות הציונית, איציק משה זכה להנחת זר פרחים בקברו של הרצל, כאות הערכה על פועלו הציוני במשך 30 שנה וכן על הספר "ציונות נגד הזרם" שנכתב על פועלו.

הנואמים באירוע דיברו בחום והערכה על עשייתו של משה הן בעלייה הגדולה והן במפעל ההסברה במשך 7 שנים על ידי ארגון ההסברה "בית ישראל" שבראשו הוא עומד. בגמר ההשקה איציק משה הציג לראשונה תוכנית מעשית וישימה לפתיחת 100 נציגויות של לשכות ההסברה בעולם, ללא עלות למדינת ישראל.שר הרווחה איציק שמולי אמר שאומץ וסיכונים של יחיד יכול להשפיע על רבים ואף על היסטוריה של עם שלם. כך פעל איציק משה לדבריו, שהעז לחלום ולשנות מערכות ולבסוף אף ציין שהוא גאה על היכרותו עימו. דוד ביטן, ראש ועדת העלייה בכנסת, התומך שנים רבות בפעילות ההסברה של "בית ישראל", הציע לחזק את הקשר עם המיזם החשוב למדינת ישראל וראש ההסתדרות הציונית דיבר על דרכו של אבי הציונות זאב הרצל והוסיף שאיציק משה עשוי מחומר של מנהיגים ציוניים שיודעים להעז, לחלום וללכת נגד הזרם עד להצלחה. כמו כן, ציין שידון בהנהלה בכובד ראש על המיזם וישקול בחיוב לפרוס את הנושא ברחבי העולם.

איציק משה אמר תודה למברכים ולמשתתפים וציין שההכנסות של "בית ישראל", ממכירת הספר "ציונות נגד הזרם" בהוצאת "צמרת", יופנו למלחמה נגד האנטישמיות בעולם, וסיכם: "עלינו לזכור שמדינת ישראל איננה שייכת בטאבו לפקידים, לעסקנים מפלגתיים ולפוליטיקאים זמניים. עלינו לחזק פעילות התנדבותית דרך המגזר השלישי, לשמור ולהציל את הבית, כדי שמדינתנו היחידה לא תברח לנו מהידיים". את הספרים ניתן להשיג מהיום, ברשתות המובילות.


Source: https://ashdod10.co.il/%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%95-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%94%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a2%d7%95-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c/?fbclid=IwAR0jhyUC-8MCW-6pgbdVoSDaeL5w5o9Lv_3lyt5Eio10isGGkqGHbkdLbbk

Events
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page