The Israeli press writes about the success of "Israeli House"


במסגרת פרויקט ההסברה של "בית ישראל", אוניברסיטה חמישית בגאורגיה מצטרפת למעגל לימודי השואה ולימודי א"י. ארגון "בית ישראל" יפתח באוניברסיטה הממלכתית של סוחומי חדר ההיסטוריה היהודית בשם "סוחומי-ירושלים". כמו כן סוכם, שסגן יו"ר הכנסת לשעבר חיליק בר יקיים בדצמבר הרצאה מורחבת בנושא המזרח התיכון במהלך שבוע ישראל, הרצאה דומה כפי שקיים באוקספורד. יש לציין שחדרי ההיסטוריה נפתחו באוניברסיטאות אחרות ע"י "קרן שרה" בשיתוף עם "בית ישראל", ארגון ההסברה הישראלית.

כפי שנאמר, אמש נרשמו 48 סטודנטים, לא יהודים, באחת מהאוניברסיטאות, ע"ש גרירול רובקידזה, ללימודי השואה, שזה אומר שנקבל בעתיד 48 שגרירי ישראל ו-48 גשרים אמיתיים, ישירים ואיכותיים ביחסי ישראל-גאורגיה.

איציק משה, יו"ר "בית ישראל" מציין שהבקשה להעתקת מתודיקת "בית ישראל" ופתיחת 100 לשכות הסברה בעולם, ללא עלות לישראל, תוגש לממשלת ישראל במהלך "שבוע ישראל", שיתקיים בחנוכה בתביליסי, במעמד ארגונים בינ"ל ואורחים מישראל. הפיילוט הצליח בגאורגיה, הנו לשביעות אנשי מקצוע, חברי כנסת מימין ומשמאל, והצגתו התקבלה באהדה בקרב ארגוני הסברה אירופאים.

משה מוסיף, "הפעילות ממשיכה בהצלחה רבה בגאורגיה והשבוע סיכמנו עם אוניברסיטה חמישית להקמת חדר היסטוריה ישראלית ותחילת לימודים רשמיים של השואה, וכאן המקום לציין שבחודש הקודם נפתח האתר בעיר אוני לזכר השואה וחסידי אומות העולם, שהוא אתר רשמי ראשון בקווקז ומרכז אסיה". "בית ישראל" מודה לארגונים בינ"ל ול-17 חברי כנסת שהשתתפו בפיילוט של "בית ישראל" והבולטים שביניהם: חיליק בר, דוד ביטן, אכרם חסון, איציק שמולי ועמיר פרץ שתרמו במיוחד להצלחת המיזם.

עוד נמסר, שבמסגרת "שבוע ישראל" ייצא ספר על העלייה הגדולה בשם "החדירה לבית המועצות" בשנות התשעים, בו מסופר על פועלו של איציק משה שהיה הנציג הראשון של הסוכנות היהודית בברית המועצות.Events
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square