The plan to turn a million Israelis into ambassadors of Israel

התכנית להפוך מיליון ישראלים ל'שגרירים' של ישראל

איש העסקים איציק משה, שהוא גם יזם הסברה ציונית ותיק, יקיים בישראל כנס גדול בנושא המלחמה באנטישמיות.איש העסקים והיזם הציוני איציק משה יקיים בשבוע הבא במרכז בגין בירושלים כנס בין לאומי בנושא האנטישמיות, יחד עם שותפיו לדרך.

משה, יו"ר ארגון ההסברה "בית ישראל", סגן נשיא האליאנס האירופי למען ישראל ולשעבר נציגה הראשון של הסוכנות בבריה"מ, יציג בכנס את תכניתו לפתיחת 100 לשכות הסברה ציונית במדינות שונות בעולם.

באמצעות לשכות ההסברה ובאמצעות פעולות נוספות, בכוונתו לסייע לישראלים הרבים שמתגוררים ברחבי העולם להיות מעין שגרירים של ישראל על ידי העברת חומרי הסברה ותמריצים נוספים.

בתוך כך, על אוטובוסים בירושלים פורסמו שלטים עם הסלוגן "מיליון ישראלים מצטרפים לקואליציה", להגברת המודעות לקראת הכנס ב-7 בנובמבר במרכז בגין בירושלים.

בשיחה עם ערוץ 7 הסביר משה על המצב הקריטי. "האנטישמיות בעולם גדלה מעל 50% בשנה; ההסברה למען ישראל כמעט ואינה קיימת בעולם; וישנו פילוג בחברה הישראלית בשל חוסר החינוך לזהות ישראלית לפני העלייה", אמר.

למשה עשייה ציונית ענפה, ובתוכה בין השאר 10 שנות פיילוט מוצלח של הסברה ציונית בגאורגיה, ובפיתוח המתודיקה של ההסברה הישראלית שם, כל זאת ללא צורך במימון כלכלי גדול מידי.


באילו דרכים אתה מתכונן להתמודד עם האתגרים בהם מוסדות מכובדים בישראל לצד הארגונים היהודיים הבינ"ל המובילים לא צלחו?

"ראשית לא הייתי אומר שלא צלחו, אלא נמצאים תהליך, שנית, אני יזם ציוני הפועל במימון עצמי ואיני מרים ידיים. ושלישית, לפנינו תופעה חדשה שבה, לראשונה מיליון ישראלים בתפוצות מתגייסים בשירות מדינת ישראל, וזה כוח עצום – וליישום יוזמה זו חיברנו כוחות בין ארגוני "בית ישראל" לבין "עמותת מנהיגות ישראלית בתפוצות" הפעילה בעולם, בראשותם של יואל הרצוג מז'נווה ואיתן דרורי מאוסטרליה.

ברשותך, לגבי התכנים אציין לפי הסדר את הצעדים המעשיים:

במלחמה באנטישמיות, נציע לשלב כוחות בין כל הנציגים בשטח והלובי היהודי, ולפעול להעביר החלטות בחוקה בפרלמנטים, נגד אנטישמיות. זה הכרחי וגם אפשרי, ואם במלחמה עסקינן, אזי יהיה צורך לחזק או להחליף את החוליות החלשות בשטח. בכנס נציג את ההחלטה שהתקבלה זה עתה בבית המשפט העליון בספרד, בתמיכת בית המחוקקים, נגד האנטישמיות.

במקביל נזמין לישראל 100 רקטורים מאוניברסיטאות בעולם, בכדי לשכנעם שילמדו קורסים נגד אנטישמיות במוסדותיהם. עלי לציין, שכבר בכנס זה, ייחתם הסכם ראשון בין ההסתדרות הציונית לאחת האוניברסיטה מחו"ל.

Events
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square